پنبه دوزی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

خدمات مختلف پنبه دوزی توسط دستگاه های شاتل و قلاب دوز با عرض های مختلف (حداکثر ۲*۴۰متر) در طرح های گوناگون

دستگاه پنبه دوزی قلاب دوز
دستگاه پنبه دوزی شاتل
پشت دستگاه