معرفی شرکت

تاریخ انتشار : 2017/12/27

شرکت تعاونی یاس اراک در بدو تاسیس خود گام هایی را برای انجام بهتر تولیدات خود از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده است.

لذا این شرکت خدمات زیر را جهت تنویر کاربران و مشتریان خود به شرح زیر اعلام میدارد:

۰۸۶-۳۳۵۴۲۲۲۱  –  ۰۹۱۸۳۶۴۷۳۲۹