لایه نمدی

تاریخ انتشار : 2019/05/06

تولید انواع لایه های نمدی از گراماژ ۸۰ گرم الی ۴۰۰ گرمی در عرض های مختلف جهت تولیدات صنعتی و پوشاک و خودرویی از الیاف های سالید و …

دستگاه سوزنی نمدی