درباره ما

تاریخ انتشار : 2015/06/02

شرکت تعاونی یاس اراک در بدو تاسیس خود گام هایی را برای انجام بهتر تولیدات خود از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده است.

خدمات مارا  در بخش “خدمات شرکت” مشاهده فرمایید.

۰۸۶-۳۳۵۴۲۲۲۱  –  ۰۹۱۸۳۶۴۷۳۲۹