بایکو لایه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

انجام انواع لایه ها در گراماژ مختلف (پفکی) با الیاف هالو و بایکو

دستگاه اوون