بایکو لایه

تاریخ انتشار : 2019/05/06

انجام انواع لایه ها در گراماژ مختلف (پفکی) با الیاف هالو و بایکو

دستگاه اوون