اولترا سونیک

تاریخ انتشار : 2019/05/06

انجام لایه های اولترا سونیک به عرض ۲/۳۰ در طرح های مختلف با لایه نمدی و ترمیفیوژ و بایکولایه

دستگاه اولترا سونیک
پشت دستگاه